Технології маркетингових досліджень Ефективна годівля сільскої господарської птиці Економіко-матиматичне моделювання в АПК Математичні метди в економічній діагностиці Історія економічних вчень макроекономіка Профілактика та лікування заразних хвороб коней Курс практической психологии Комп'ютерна графіка Стратегичне управління підприємствами галузі хмелярства Управление проектами Часть2 Основи економічної теорії Інвестування Відділ біотехнології репродукції сільськогосподарських тварин Технологія виробництва продукції птахівництва Селекція плодових культур Популяция редких видов растений Причетність до великого Лесная растительность Функционирование растений Нові наукові досладження в селекції Інформаційна культура студента Будівлі, споруди та обладнання туристських комплексів Сільськогосподарська дослідна справа України Символи українства Фінансова статистика Гендерна психологія Основи економічної теорії
прокрутить вправо
прокрутить влево
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нове від наших викладачів
 
 

Вандишев В. М. Риторика і софістика в історико-філософському дискурсі: монографія [186.18 Kb] (cкачиваний: 14)

Вирощування озимого ріпаку: шляхи підвищення ефективності використання комплексів машин / І. Мельник, В. Зубко, М. Довжик [251.29 Kb] (cкачиваний: 10)

Організація навчально-виробничої практики зі спеціальності “Облік і аудит”: навчально-методичний посібник / О. В. Назаренко, О. П. Славкова, М. І. Гордієнко, А. М. Кадацька [258.58 Kb] (cкачиваний: 7)

Михайлова Л. І. Контролювання діяльності сільськогосподарських підприємств: наукові основи, стан і перспективи [231.59 Kb] (cкачиваний: 7)

Організаційно-економічні основи управління прибутком сільськогосподарських підприємств /В. М. Жмайлов, О. Г. Жмайлова, Ю. І. Данько [132.79 Kb] (cкачиваний: 10)

Profound English for Students of Agrikulture / Л. І. Байдак, О. В. Дацко, О. В. Курінний, Н. В. Марченко, рец.: О. М. Кобжев, Н. В. Таценко [617.5 Kb] (cкачиваний: 11)

Славкова О. П. Розвиток сільських територій: теорія, методологія, практика [1.15 Mb] (cкачиваний: 13)

Хрестоматія з відшкодування матеріальної та моральної (немайнової) шкоди: навчально-практичний посібник / М. М. Ясинок [1.19 Mb] (cкачиваний: 9)

Запара С. І. Захист права на працю: теоретичні засади становлення та розвитку [1.03 Mb] (cкачиваний: 10)

Місцевий розвиток за участі громади / Ю. М. Петрушенко, О. М. Руденко, Ю. І. Данько [629 Kb] (cкачиваний: 12)

Хмельничий Л. М. Практикум з селекції сільськогосподарських тварин [940 Kb] (cкачиваний: 10)

Механіко-технологічні властивості сільськогосподарських матеріалів / Д. Г. Войтюк, С. С. Яцун, М. Я. Довжик та ін., за ред. С. С. Яцуна [1.83 Mb] (cкачиваний: 10)

Цивільний процес України / Ю. В. Білоусов, С. І. Запара, М. П. Курило та ін. ; ред. М. М. Ясинок [286 Kb] (cкачиваний: 11)

Євроекономічна інтеграція України / Л. І. Михайлова, Н. В Волченко, Т. О. Зінчук, С. М. Кваша [1.55 Mb] (cкачиваний: 10)

Бізнес-планування в аграрних формуваннях / Ю. І. Данько, О. О. Артеменко, О. Ю. Бобловський та ін. [277 Kb] (cкачиваний: 16)

Харченко, В. І. Прасол, С. М. Кравченко, В. А. Мокрієнко / Агроекономічні і екологічні основи прогнозування та програмування рівня врожайності сільськогосподарських культур [763 Kb] (cкачиваний: 14)

Тарельник В. Б. Триботехнічне матеріалознавство та триботехнологія в задачах [214 Kb] (cкачиваний: 18)

Фінанси підприємств: / А. К. Джалал, П. Н. Майданевич, М. І. Гордієнко, Н. С. Колпакова [1.36 Mb] (cкачиваний: 20)

Учёт в банках / П. Н. Майданевич, Е. И. Волошина, Н. Н. Гордиенко, Е. А. Гроздева [1.42 Mb] (cкачиваний: 15)

Інноваційні технології молокопереробної галузі / В. І. Ладика, П. В. Гурський, Т. А. Скорченко [1.09 Mb] (cкачиваний: 21)

Застосування акустичних технологій в аграрному виробництві / Г. Б. Іноземцев, В. Ф. Яковлєв, В. В. Козирський [436.5 Kb] (cкачиваний: 11)

Спеціалізований технічний українсько-російсько-англійський термінологічний словник / В. Б. Тарельник, Є. В. Коноплянченко, В. С. Марцинковський [578.5 Kb] (cкачиваний: 13)

Кохановський В. М. Декоративна дендрологія. Ч. 2 [202 Kb] (cкачиваний: 10)

Кохановський В. М. Декоративна дендрологія. Ч. 1 [386 Kb] (cкачиваний: 7)

Регіональна програма збереження генофонду лебединської породи / В. І. Ладика, О. О. Іванніков, М. І. Бащенко та ін. [855 Kb] (cкачиваний: 13)

Машини та обладнання для тваринництва / І. І. Ревенко, В. І. Ребенко, М. В. Брагінець та ін. [339.5 Kb] (cкачиваний: 15)

Височин І. А. Проксемічні проблеми двох укладів життя [1.37 Mb] (cкачиваний: 15)

Патологоанатомічний розтин трупів тварин / Г. А. Зон [495 Kb] (cкачиваний: 15)

Хвороби птиці / Т. І. Фотіна [1.12 Mb] (cкачиваний: 12)

Кампілобактеріоз птиці / Т. І. Фотіна, А. В. Березовський, О. І. Касяненко та ін. [1.82 Mb] (cкачиваний: 13)

Загальна та ветеринарна екологія / Т. І. Фотіна, А. В. Березовський, М. В. Розпутній та ін. [1.64 Mb] (cкачиваний: 16)

Методологічні аспекти еколого-економічного обгрунтування рівнів урожайності сільськогосподарських культур до проектів землеустрою / ред. О. В. Харченко [1.84 Mb] (cкачиваний: 12)

Довідник працівника галузі молочного скотарства /М. І. Харенко, В. І. Ладика, М. Д. Камбур та ін. [183.5 Kb] (cкачиваний: 16)

Вибір будівельних виробів та конструкцій при проектуванні будівель та споруд / В. В. Бєловол, І. А. Височин, В. П. Гриценко та ін. [179 Kb] (cкачиваний: 11)

Пилипенко В. В. Мікроекономіка [207 Kb] (cкачиваний: 12)

Яковлєв В. Ф. Монтаж електрообладнання та засобів автоматизації [2.66 Mb] (cкачиваний: 8)

Хмельничий Л. М. Основи генетики та селекції сільськогосподарських тварин [9.34 Mb] (cкачиваний: 8)

Особливості окремого провадження у цивільному процесуальному праві України (Ясинок Микола Михайлович) [166.67 Kb] (cкачиваний: 9)

Кандиба Н. М. Генетика [509 Kb] (cкачиваний: 13)

Ветеринарна iмунологiя [11.27 Mb] (cкачиваний: 13)

Харченко О. В. Агроекономічне та екологічне обгрунтування рівня живлення сільськогосподарських культур

Жатова Г. О. Загальне насіннєзнавство

Ладика Володимир Іванович "Біоенергетичний потенціал лісостепової і поліської зон України та перспективи його використання"

Ладика Володимир Іванович " Біологічні та технологічні особливості вирощування молочної худоби"

М. В. Зубець, Ладика В. І., Крятов О. В., Бондарчук Л. В., Бондарчук В. М., Крятова Р. Є. "Словник біологічних і технологічних термінів та визначень"

Курило М. П. Комерційне право

Л.І. Михайлова, Л.І. Калачевська, С.Г. Турчина "Національний менеджмент організацій : інтеграційний вимір"

О. В. Макарюк, В. М. Жмайлов, Ю. І. Данько "Ринкова система України: стан та перспективи розвитку" 
     
 


 
 

 

 
 
 
 
Енциклопедія Сучасної України
 
 
МОН