Технології маркетингових досліджень Ефективна годівля сільскої господарської птиці Економіко-матиматичне моделювання в АПК Математичні метди в економічній діагностиці Історія економічних вчень макроекономіка Профілактика та лікування заразних хвороб коней Курс практической психологии Комп'ютерна графіка Стратегичне управління підприємствами галузі хмелярства Управление проектами Часть2 Основи економічної теорії Інвестування Відділ біотехнології репродукції сільськогосподарських тварин Технологія виробництва продукції птахівництва Селекція плодових культур Популяция редких видов растений Причетність до великого Лесная растительность Функционирование растений Нові наукові досладження в селекції Інформаційна культура студента Будівлі, споруди та обладнання туристських комплексів Сільськогосподарська дослідна справа України Символи українства Фінансова статистика Гендерна психологія Основи економічної теорії
прокрутить вправо
прокрутить влево
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
До 140-річчя з дня народження Степана Онисимовича Сірополка
 
  Як учений Степан Онисимович зосереджував свою наукову діяльність на проблемах організації шкільної, дошкільної та позашкільної освіти: брав активну участь єдиної школи в Україні. Керував роботою бібліотечно-архівного відділу Міністерства народної освіти, який формував державну політику в галузі бібліотечного будівництва.
Після поразки української демократичної революції емігрував до Польщі, згодом жив у Празі. Став професором Українського педагогічного інституту ім. М. Драгоманова та Російського педагогічного інституту ім. Я. А. Коменського. С. Сірополко був засновником і редактором бібліологічного журналу “Книголюб”, головою Товариства прихильників української книги, Союзу українських журналістів і письменників на чужині.
Був активним членом Українського історико-філологічного товариства, Комітету допомоги голодним в Україні. Брав активну участь у діяльності гуртка приятелів українського пласту, був багатолітнім членом управи і секретарем “Музею визвольної боротьби України” у Празі, а також почесним членом наукового товариства ім. Т. Шевченка у Львові.
Степан Онисимович Сірополко є автором понад 500 наукових друкованих праць з проблем дошкільної, шкільної та позашкільної освіти, книгознавства, бібліотекознавства, бібліографознавства, журналістики.
Найвизначніші з них: “Школа і книжка”, “Певний шлях”, “Народные библиотеки: Порядок открытия библиотек и их организация”, “Нові правила про народні бібліотеки”.
Продовжуючи здійснювати дослідження проблем української шкільної та позашкільної освіти, С. Сірополко видав монографію “Історія освіти на Україні”, яка стала першою узагальнюючою працею з цієї проблеми й належить до кращих надбань української наукової думки.
Учитель, самоосвіта й самовиховання, книга, бібліотека, музеї, театри, хори, вистави, екскурсії, гуртки, виховання історією – все це знаходилося в основі головуних засад культурно-просвітницької діяльності С. Сірополка.
Сірополко вважав національне виховання першорядною проблемою української школи.
“Держава і нація, – підкреслював він, – без високого рівня освіти – суспільство без майбутнього”. Адже рідна мова – не просто головна ознака нації, без мови вона взагалі не може існувати. Мова об’єднує людей як спільноту, є імунною системою нації.
Сьогодні ім’я та творчість Степана Онисимовича повертається із забуття і є національною гордістю.

 
     
 


 
 

 

Енциклопедія Сучасної України
 
 
 
 
 
 
Енциклопедія Сучасної України
 
 
МОН