Технології маркетингових досліджень Ефективна годівля сільскої господарської птиці Економіко-матиматичне моделювання в АПК Математичні метди в економічній діагностиці Історія економічних вчень макроекономіка Профілактика та лікування заразних хвороб коней Курс практической психологии Комп'ютерна графіка Стратегичне управління підприємствами галузі хмелярства Управление проектами Часть2 Основи економічної теорії Інвестування Відділ біотехнології репродукції сільськогосподарських тварин Технологія виробництва продукції птахівництва Селекція плодових культур Популяция редких видов растений Причетність до великого Лесная растительность Функционирование растений Нові наукові досладження в селекції Інформаційна культура студента Будівлі, споруди та обладнання туристських комплексів Сільськогосподарська дослідна справа України Символи українства Фінансова статистика Гендерна психологія Основи економічної теорії
прокрутить вправо
прокрутить влево
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бібліотеки в Інтернеті
 
  Бібліотеки загальнодержавного значення

Державна бібліотека України для юнацтва (Київ)
Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В.Г. Заболотного
Державна наукова сільськогосподарська бібліотека (Київ)
Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського (Київ)
Державна науково-технічна бібліотека України (Київ)
Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника
Національна бібліотека України для дітей (Київ)
Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського (Київ)
Національна історична бібліотека України (Київ)
Національна наукова медична бібліотека України (Київ)
Національна парламентська бібліотека України (Київ)
Одеська національна ордена Дружби народів наукова бібліотека ім. М. Горького
Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка
Центральная государственная научно-техническая библиотека горно-металлургического комплекса Украины (Днепропетровск)


Республіканські та обласні універсальні наукові бібліотеки


Крымская республиканская универсальная научная библиотека им. И. Я. Франко (Симферополь)Крымскотатарская библиотека им. И. Гаспринского (Симферополь)
Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А. Тімірязєва
Волинська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олени Пчілки
Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека
Донецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н.К. Крупської
Житомирська обласна універсальна наукова бібліотека ім. О. Ольжича
Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека (Ужгород)
Запорiзька обласна унiверсальна наукова бiблiотека iменi О.М. Горького
Полтавська обласна унiверсальна наукова бiблiотека імені І. П. Котляревського
Харківська обласна універсальна наукова бібліотека
Черкаська обласна універсальна наукова бібліотека імені Тараса Шевченка
Чернігівська державна обласна універсальна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка


Спеціальні бібліотеки
(бібліотеки науково-дослідних установ, підприємств, організацій)


Бібліотека Верховної Ради України (Київ)
Миколаївська науково-педагогічна бібліотека
Міжнародний бібліотечно-інформаційний центр ім. Ярослава Мудрого Міжрегіональної Академії управління персоналом (Київ)
Наукова бібліотека Фізико-технічного інституту низьких температур НАН України (Харків)
Науково-технічна бібліотека Головної астрономічної обсерваторії НАН України (Київ)
Научная библиотека Крымского филиала Института археологии НАН Украины (Симферополь)
Херсонська обласна наукова медична бібліотека


Науково-інформаційні центри України

Книжкова палата України імені Івана Федорова (Київ)
Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського (Київ)
Український інститут науково-технічної та економічної інформації (Київ)
Український лінгвістичний портал (Київ)


Публічні бібліотеки міст і районів

Дніпропетровська центральна міська бібліотека
Заліщицька централізована бібліотечна система
Краматорская городская библиотека им. М. Горького
Прилуцька центральна районна бібліотека
Сокальська центральна районна бібліотека ім. В. Бобинського
Централізова бібліотечна система Оболонського району м. Києва
Центральна бібліотека ім. М.Л. Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва
Центральна публічна бібліотека м. Комсомольська (Полтавська обл.)
Центральна бібліотека імені Т.Г.Шевченка ЦБС міста Суми

Довідкова інформація про бібліотеки України

Бібліотечна Україна: статистичні дані
Провідні бібліотеки України: довідкова інформація
Бібліотеки Hаціональної академії наук України: довідник


Національні галузеві бібліотеки

Библиотека по естественным наукам РАН (Москва)
Библиотека Российской академии наук (Санкт-Петербург)
Государственная публичная историческая библиотека России
Государственная публичная научно-техническая библиотека России
Центральная научная библиотека им. Якуба Коласа НАН Беларуси
Центральная научная медицинская библиотека (Москва)
Центральная научная сельскохозяйственная библиотека Российской академии сельскохозяйственных наук


Науково-інформаційні центри

Всероссийский институт научной и технической информации
Институт научной информации по общественным наукам РАН
Национальный центр научно-технической информации Республики Казахстан
Российская книжная палата
Новосибирская Государственная Областная Научная Библиотека
Российская Государственная Библиотека


Бібліотеки вищих навчальних закладів

Бібліотека Білоцерківського національного аграрного університету
Бібліотека Дніпропетровського ДАУ
Бібліотека Луганського НАУ
Бібліотека Львівського НАУ
Бібліотека Миколаївського ДАУ
Бібліотека НУБіП
Бібліотека Одеського ДАУ
Бібліотека Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім.. С. З. Гжицького
Бібліотека Полтавської державної аграрної академії
Бібліотека Таврійського державного агроекологічного університету
Бібліотека Уманського національного університету садівництва
Бібліотека Харківської державної зооветеринарної академії
Бібліотека Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва
Бібліотека Херсонського ДАУ
Бібліотека Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка
Бібліотека Хмельницького національного університету
Бібліотека Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка
Бібліотека Хмельницького університету управління та права
Бiблiотека СумДУ
Бібліотека Національного університету державної податкової служби України
Научная библиотека Омского Государственного университета им. Ф.М. Достоевского
Бібліотека Запорізької державної інженерної академії
Бібліотека Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
Бібліотека Київського національного торговельно-економічного університету
Бібліотека Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла Остоградського
Бібліотека Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка Бібліотека Національного транспортного університету (Київ)
Бібліотека Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. Бібліотека Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка
Бібліотека Української Академії Державного Управління при Президентові України
Наукова бібліотека Донецького національного університету
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка
Наукова бібліотека Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
Наукова бібліотека Національного університету "Києво-Могилянська академія"
Наукова бібліотека Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова
Наукова бібліотека Радіоастрономічного інституту НАН України (Харків)
Наукова бібліотека Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (Луганськ)
Наукова бібліотека Тернопільського державного економічного університету
Наукова бібліотека Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя
Наукова бібліотека Української академії банківської справи (Суми)
Науково-технічна бібліотека Вінницького державного технічного університету
Науково-технічна бібліотека Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Науково-технічна бібліотека Донецького національного технічного університету
Науково-технічна бібліотека Івано-Франківського Національного технічного університету нафти і газу
Науково-технічна бібліотека Національного авіаційного університету (Київ)
Науково-технічна бібліотека Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
Науково-технічна бібліотека Національного університету харчових технологій (Київ)
Науково-технічна бібліотека ім. Г. І. Денисенка Національного технічного університету України "Київський політехнічний університет"
Науково-технічна бібліотека Національного технічного університету "Харківський політехнічний університет"
Науково-технічна бібліотека Національного університету "Львівська політехніка"
Науково-технічна бібліотека Харківського національного автомобільно-дорожнього університету
Центральна наукова бібліотека Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна

 
     
 


 
 

 

 
 
 
 
Енциклопедія Сучасної України
 
 
МОН